- Mijn specialiteiten

Als gediplomeerde Medisch pedicure en Oncologisch Voetzorgverlener – aangesloten als lid bij ProVoet – heb ik mij na de basisopleiding verder verdiept in specialisaties en technieken. Zo ben ik nog meer allround geworden in het uitoefenen van mijn vak. Daarom kan ik u ook de onderstaande gespecialiseerde behandelingen aanbieden:

Diabetische voet

Ruim 10% van alle diabetisch patiënten heeft complicaties aan hun voeten als gevolg van hun ziekte. Door mijn specialisatie ‘Diabetische Voet’ ben ik in staat professionele hulp en verzorging te verlenen. In veel gevallen wordt deze behandeling door de ziektekostenverzekering gedekt.

Reumatische voet

Voor iemand met reumatische klachten is het noodzakelijk om een pedicure te zoeken die kennis heeft van deze ziekte en de gevolgen. Door mijn specialisatie kan ik goed adviseren over de te gebruiken materialen en hulpmiddelen en zorgen voor drukverlichting bij knobbels.

Oncologische voet

Een oncologisch voetzorgverlener (OVV) verleent voetzorg aan kankerpatiënten. Een OVV’er is opgeleid om voeten te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen, voeten te verzorgen - mits de situatie dat toelaat - en bevindingen terug te koppelen aan het oncologisch behandelteam. Een OVV’er kan ook preventief maatregelen nemen zodat eventuele klachten voorkomen kunnen worden. Het doel van oncologische voetzorg is de voeten van kankerpatiënten in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden. Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van kankerpatiënten ondersteund. Deze vorm van voetzorg wordt altijd verleend in afstemming met het oncologisch behandelteam.

Orthesiologie

Deze specialisatie is van belang voor het ontlasten van diverse drukplekken. Met name aan en tussen de tenen en voor het reguleren van de teenstand (bijvoorbeeld bij hamertenen).

Schimmeldiagnostiek

Een schimmelnagel geneest zelden of nooit vanzelf. Wanneer een schimmel uw nagel besmet, kan deze infectie zich langzaam uitbreiden. Mede daarom is behandeling noodzakelijk. Het is belangrijk om eerst vast te stellen of er een schimmel in het spel is en met welke schimmelsoort men te maken heeft. De pedicure met het certificaat Schimmeldiagnostiek is in staat een monster te nemen van de aangedane nagel. Dit monster wordt opgestuurd naar het laboratorium van de afdeling Medische Microbiologie van het UMC St Radboud in Nijmegen. Daar wordt vastgesteld of er een schimmel aanwezig is en zo ja welke. Naar aanleiding van de uitslag van het laboratoriumonderzoek kan een behandelplan worden opgesteld.

Nagelbeugeltechnieken

Met behulp van metaal of kunststof maak ik een beugel op maat die bedoeld is om de nagel naar een juiste vorm te corrigeren.

Vilttechnieken

Deze techniek gebruik ik om bij hevige drukpijnen aan zowel de tenen als aan de voet direct verlichting te bieden.

Codecertificaat

Het codecertificaat geeft aan dat ik als pedicure voldoe aan alle wettelijke- en branche-eisen die worden gesteld aan hygiëne, milieu en arbeidsomstandigheden.